Kontakt


Ordförande:

Mia Portin, e-post: mia.portin@hotmail.com
 

Bidragsansökningar och understöd:

Monica Jansson-Olenius, e-post: monicajanssonolenius@gmail.com
 

Marknadsföring, annonsering:

Marie-Therese Olenius, e-post: mariethereseolenius@gmail.com


Föreningens post sänds till:

Marie-Therese Olenius
Idrottsvägen 22A22
01370 Vanda


Grafisk design, annonsmaterial:

Gun Granholm-Sinkko, e-post: gungran@hotmail.comBiljettbokningar:

Tel. 050 539 0818 (kl 16-21)


Kontonummer:

Aktia   IBAN FI5640553520012758   BIC HELSFIHHSpelplats: 

Spelplats är utescenen vid Veininmylly i Dickursby, Dickursbyvägen 42 (mitt emot Vetenskapscentrum Heureka på motsatt sida av ån).

Med bil:

Parkeringsplats hittar du vid Heureka (Konungsvägen 7). Därifrån ca 5 min. promenad längs gångvägen västerut längs Kervo å och gångbron över ån.

Tåg, buss:

Stig av på Dickursby station. Promenad söderut till Veininmylly ca 5 minuter.

Karta:
 

Utskriftsvänlig karta:

(till fots från Dickursby station/Heurekas parkeringsplats)
Karta_Veininmylly_till_fots.pdf