Kontakt


Ordförande:

Marie-Therese Olenius, e-post: mariethereseolenius@gmail.com

Bidragsansökningar och understöd:

Monica Jansson-Olenius, e-post: monicajanssonolenius@gmail.com
 

Marknadsföring, annonsering:

Marie-Therese Olenius och Monica Jansson-Olenius


Föreningens post sänds till:

Marie-Therese Olenius
Idrottsvägen 22A22
01370 Vanda


Grafisk design, annonsmaterial:

Gun Granholm-Sinkko, e-post: gungran@hotmail.comBiljettbokningar:

Tel. 050 539 0818

SMS dygnet runt, samtal kl 16-21


Kontonummer:

Aktia   IBAN FI5640553520012758   BIC HELSFIHHSpelplats: 

Spelplats är utescenen vid Gamla Kvarnen i Helsinge Kyrkoby.

Med bil:

 

Tåg, buss:

 

Karta: