Kontakt


Ordförande:

Mia Portin, e-post: mia.portin@hotmail.com 

Bidragsansökningar och understöd:

Monica Jansson-Olenius, e-post: monicajanssonolenius@gmail.com
 

Marknadsföring, annonsering:

Monica Jansson-Olenius


Föreningens post sänds till:

Marie-Therese Olenius
Idrottsvägen 22A22
01370 Vanda


Grafisk design, annonsmaterial:

Gun Granholm-Sinkko, e-post: gungran@hotmail.com


Biljettbokningar:

Tel. 050 539 0818 (april-juni)

SMS dygnet runt, samtal kl 16-21


Kontonummer:

Aktia   IBAN FI5640553520012758   BIC HELSFIHH


Spelplats: 

Spelplats är utescenen vid Gamla Kvarnen i Helsinge Kyrkoby.

Kvarngränden 6, Vanda.

Parkering:

Helsinge Skolas parkeringsplats, St.Lars parkeringsplats

Tåg, buss:

Buss 571 samt 611

Karta:
https://goo.gl/maps/8SJSVW1hN6SnemMr5

 

Föreningens styrelse 2020

Ordförande

Mia Portin, e-post: mia.portin@hotmail.com 

Vice ordförande

Gun Granholm-Sinkko, tel 050 574 8203

Kassör

Monica Jansson-Olenius, tel 050 5963259

Styrelsemedlemmar

Malin Fagerström, tel 050 5226629

Barby Fellman

Fredrika Fellman, tel 050 573 8313

Monica Jansson-Olenius, tel 050 5963259

Vibeke Löfgren

 

Suppleanter

Melker Olenius

Nina Leskinen

MT Olenius