Föreningens styrelse 2018

Ordförande

Marie-Therese "MT" Olenius, 040 5959677

Vice ordförande

Gun Granholm-Sinkko, tel 050 574 8203

Kassör

Monica Jansson-Olenius, tel 050 5963259

Styrelsemedlemmar

Fredrika Fellman, tel 050 573 8313

Malin Fagerström, tel 050 5226629

Christel Kukkohovi, tel 050 0500 710

Nina Leskinen, tel 050 330 2310

Heini Rautoma, tel 050 3616058

Suppleanter

Melker Olenius

Barby Fellman

Gea Mansner