Kontakt


Ordförande:

Malin Sinkko, malin.sinkko@gmail.com 

Bidragsansökningar och understöd:

Monica Jansson-Olenius, e-post: monicajanssonolenius@gmail.com

Marknadsföring, annonsering:

Vibeke Löfgren

Grafisk design, annonsmaterial:

Gun Granholm-Sinkko, e-post: gungran@hotmail.com

 

Föreningens post sänds till:

Mia Portin-Söderholm
Eriksastigen 2
01730 Vanda


Biljettbokningar:

Tel. 050 539 0818 (april-juni)

SMS dygnet runt, samtal kl 16-21


Kontonummer:

Aktia   IBAN FI5640553520012758   BIC HELSFIHH


Spelplats: 

 

Spelplats är utescenen vid Gamla Kvarnen i Helsinge Kyrkoby.

Kvarngränden 6, Vanda.

Parkering:

Helsinge Skolas parkeringsplats, St.Lars parkeringsplats

Tåg, buss:

Buss 571 samt 611

Karta:
https://goo.gl/maps/8SJSVW1hN6SnemMr5

 

Föreningens styrelse 2021

Ordförande

Mia Portin, e-post: mia.portin@hotmail.com 

Vice ordförande

Gun Granholm-Sinkko, tel 050 574 8203

Kassör

Monica Jansson-Olenius, tel 050 5963259

Sekreterare

Vibeke Löfgren, tel 0500 539 317

Övriga styrelsemedlemmar

Malin Fagerström, tel 050 5226629

Barby Fellman

Fredrika Fellman, tel 050 573 8313

Malin Sinkko

Suppleanter

Melker Olenius

Nina Leskinen

Gunilla Korhonen