Kontakt


Ordförande:

Malin Sinkko, malin.sinkko@gmail.com 

Bidragsansökningar och understöd:

Monica Jansson-Olenius, monicajanssonolenius@gmail.com

Marknadsföring, annonsering:

Vibeke Löfgren

Grafisk design, annonsmaterial:

Gun Granholm-Sinkko, gungran@hotmail.com

 

Föreningens post sänds till:

Mia Portin-Söderholm
Eriksastigen 2
01730 Vanda


Biljettbokningar:

Tel. 050 539 0818 (april-juni)

SMS dygnet runt, samtal kl 16-21


Kontonummer:

Aktia   IBAN FI5640553520012758   BIC HELSFIHH


Spelplats: 

 

Spelplats är utescenen vid Gamla Kvarnen i Helsinge Kyrkoby.

Kvarngränden 6, Vanda.

Parkering:

Helsinge Skolas parkeringsplats, St.Lars parkeringsplats

Tåg, buss:

Buss 571 samt 611

Karta:
https://goo.gl/maps/8SJSVW1hN6SnemMr5

 

Föreningens styrelse 2023
 

Ordförande

Malin Sinkko, malin.sinkko@gmail.com 

Vice ordförande

Gun Granholm-Sinkko, tel 050 574 8203

Kassör

Monica Jansson-Olenius, tel 050 5963259

Sekreterare

Malin Fagerström, tel 050 5226629

Övriga styrelsemedlemmar

Mia Portin-Söderholm, mia.portin@hotmail.com

Vibeke Löfgren, tel 0500 539 317

Barby Fellman

Fredrika Fellman, tel 050 573 8313

Ida Wirén

Eva Funck

Suppleanter

Melker Olenius

Nina Leskinen